vendég: Dr. Szemereyné Nagy Melinda Feng Shui szakértő

(részletek LILLIAN TOO: BELSŐ FENG SHUI c. könyvéből)

Az ősi kínai művészet alkalmazása a belső fejlődésre

A feng shui - vagyis, az ősi kínai művészet és tudomány filozófiájának és módszereinek követésével bevonzhatjuk a jó szerencsét az életünkbe.
A kínaiak szerint a szerencse három fajtája van hatással ránk:
az égi - ami születésünk körülményeit határozza meg - erre nincs befolyásunk.
A földi szerencse, a feng shui - ami arra vonatkozóan ad útmutatást, hogy hogyan aludjunk, együnk, üljünk és dolgozzunk ahhoz, hogy a tájjal és a környezetünkkel harmonikus kapcsolatban élhessünk. Amennyiben hasznosítjuk a jó csít, ellenőrzést nyerhetünk a földi szerencse fölött. /A pa kua - mai nevén: BÁGUA az életenergiák nyolc sajátos módját tárja fel. Az élet tökéletes kalauza. Mágikus ábra, amely segít az otthon, a munkahely megtervezésében, alkalmas a mindannyiunkat mozgató törekvések kifejezésére is. Balról jobbra: gazdagság, hírnév, házasság, gyermekek, pártfogók-utazás, karrier, tudás-önművelés, család-egészség /
Az emberiség szerencse az, amit viselkedésünkön, elménken és cselekedeteink nemességén keresztül teremtünk meg magunknak. Ez a belső feng shui gyakorlata, ami az elmét lényünk belső tudatának elérésére használja.
Belső tudatosságunk mérgei:
a düh, a ragaszkodás és a tudatlanság, amelyek külön- külön és együttesen képviselik összes szenvedésünk és balszerencsénk gyökerét.
A düh, a ragaszkodás és a tudatlanságtól való mentális tértisztítással boldogok, erősek és sikeresek lehetünk.
Valójában mi irányítjuk az elmét a két agyféltekével: a jobboldali a SÁRKÁNY - főleg álmodozásra, színekre, ritmusokra, zenére és más kreativitást, élénk fantáziát, leleményességet és művészi érzéket igénylő gondolatfolyamatokra ügyel. Ő az aktív jang oldal.
A bal agyfélteke - a TIGRIS - a számokat, sorrendeket, logikát, szervezést és ésszerűséget igénylő működéseket irányít. Ő az én jin oldala.
Albert Einstein agyának mindkét oldalát használta. Hagyta, hogy a sárkány színei és ritmusai beszivárogjanak a tigris fegyelmezett érvelésébe, így áttörte gondolkodása falait.
Minden, amiről gondolkodunk, mindig egy további gondolathoz vezet. Minden érzés, amit érzünk, egy másik további érzéshez vezet. Gondolataink irányításának ereje viszont BENNÜNK LAKOZIK!!!
A szerencsés gondolatok elgondolása jó szerencsét hoz. Szerencsétlen gondolatok elgondolása balszerencsét.

Ilyen egyszerű!

A MENTÁLIS MÉRGEK AZONOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE
Elménk születésétől fogva negatív gondolatok, reakciók és válaszok hatalmas tárházát halmozta fel. Kitörlésük időt vesz igénybe. Csak akkor marad az elme nyugton, ha tudatos erőfeszítéssel mérsékletre késztetik, megfékezik, hogy lelassuljon és fegyelmezett, éber irányítás alá kerüljön. Az elme nyugalmához az van legközelebb, amikor sikerül ellazulnunk és béta szintről alfa szintre lassulunk. Ezen a szinten vagyunk képesek úgy irányítani az energia vagy a csi áramlását, hogy a kívánt eredmények a fizikai és a felszíni szinten megnyilvánuljanak. A múltbeli programozás miatt elménk hajlamos eltúlozni a félelmeket, felnagyítani alkalmatlanságunk és bizonytalanságunk, alábbvalóságunk és bűnösségünk érzetét. Ezen a világon minden embert titkos mérgező nyilak kínoznak, amelyek alattomosan gyötrik az elmét és rengeteg aggodalom, negatív feltevések és szerencsétlen kimenetelek fő okozói. Ezek a mérgező nyilak, amelyek kárt okoznak a felszíni szinten, minden probléma és szenvedés forrásai.

A DÜH

A düh kegyetlenségben, erőszakban és gyilkosságban is megnyilvánulhat. Legjobb ellenszere a türelem gyakorlása, melynek három fő lépése van:
- tudatosság - Ha mielőtt bárkivel kapcsolatba lépnénk, tudatosan megnyugtató dolgokra gondolunk, akkor az olyan elmeállapotba hoz minket, amiben kevéssé valószínűen jövünk dühbe.
- nyugodt légzés: varázslatos dolog. Légzésünknek pusztán figyelmünk lekötésével sikerül lecsillapítania bennünket. Ez azért van így, mert a lélegzet valójában az életerőnk, a csínk. A dühös reakciót késleltethetjük, ha hosszú, mélyeket lélegzünk csupán néhány pillanatig. Ne felejtsük el a gerincünket egyenesen tartani!
- gyakorló türelem - változtassunk a magatartásunkon. Az utunkba kerülő idegesítő emberekre gondoljunk úgy, mint értékes emberekre, akik csupán abból az egyetlen célból kerültek életünkbe, hogy lehetőséget kapjunk a türelem gyakorlására.

RAGASZKODÁS

Az élet egy másik megrontója ez a balszerencsét okozó érzés ami vagy a dolgok utáni túlzott sóvárgásra késztet /negatív energia!!/, vagy a megszerzett dolgok elvesztése miatti félelmet idézi elő /negatív energia!!/.
Szabaduljunk meg tőle, hogy képesek legyünk az életünkben áramló csível haladni. Feszültségteremtés helyett hozzuk létre a nyugodt függetlenség, leválás érzését. Ez a tárgyakhoz, elképzelésekhez és emberekhez való ellazult nem-ragaszkodás a jó szerencse mágnese. Ettől hatalmas erőt kapunk: többé már nem sebezhet meg az átmeneti elégedettség vonzereje. Bármilyen fajta siker vonzásának az a legbiztosabb módja, hogy annyira bízunk az eljövetelében, hogy ahhoz még csak a legparányibb kétség vagy aggódás se férjen. A töretlen bizalom az elme által keltett kétségbeesés és aggodalom hiányához vezet. Megszűnik a negatív kimeneteltől való félelem, mert az elme tudja, hogy ha nem jutunk a kívánt tárgyhoz, emberhez vagy kimenetelhez, az nem fog ártani nekünk, hiszen a közelben várakoznak más tárgyak, más emberek és más eredmények. Ezek az alternatív lehetőségek pedig még kellemesebbek is lehetnek.

TUDATLANSÁG

Ez a mérgező nyíl késztet bennünket önmagunk és mások lekicsinylésére, minden minket érő jó dolog kigúnyolására: ez késztet önpusztításra. Ez tesz vakká az éltünkben lévő jó dolgok iránt. emiatt válunk mindenkivel és mindennel kapcsolatban negatívvá.
Ez a legáthatóbb, mert folyamatosan verbális kifejezést nyer. A három méreg közül a tudatlanság a balszerencse és a negatív eredmények legáltalánosabb oka. Ez a kimondott szó ereje miatt van így. A nemtörődöm módon megfogalmazott szavak és mondatok folyamatosan programozzák a belső, tudatos elmét.
Egy erős énképp - mely elég ellazult ahhoz, hogy ne legyen beképzelt - felépítését semmi sem segítheti jobban, mint akár a legparányibb szóbeli programozás. Az önbizalom nem egy felfújt ego. A hitelesen magabiztos emberek általában nagyon szerények és egyáltalán nem szenvednek tévhitektől.

A GONDOLKODÁS EREJE

A gondolatoknak még a szavaknál is nagyobb erejük van. AZ ELME AZT HISZI, AMIT PROGRAMOZUNK, HOGY HIGGYEN. MINDEN GONDOLAT ERŐTELJES.
Ezért fontos, hogy minden véletlenszerű gondolatot ellenőrzés alatt tartsunk, hogy negatív töltésük által ne ártsanak és ne váljanak szokásformálóvá.

KERESSÜK AZ ALKALMAT ARRA, HOGY BOLDOGNAK ÉREZZÜK MAGUNKAT!

Szánjunk rá időt, hogy ellazultnak és boldognak érezzük magunkat.
A múlt traumáit el kell engednünk méghozzá biztonságosan és kíméletesen!!! Írjuk át a múltat, távolítsuk el belőle a negatívumokat!!
"Minden jó és rossz, amit átéltem, csupán előkészített engem a mára, így meg tudok birkózni mindennel, ami most elém kerül. Most erős vagyok, erősebb, mint valaha lettem volna, ha nem szenvedtem volna a fájdalomtól. Szóval meggyógyultam. Eljött a boldogságom ideje. Felkészülök a sikerre, gazdagságra, boldogságra."